Preguntas frecuentes

Envío.

Que empresa de transporte me dará o pedido?

Depende da zona de entrega e do tipo de envío. Cando a orde deixa ao noso traballador, enviarémosche un correo electrónico cos datos da compañía de transporte.

D e v o l u c i o n e S.

Cal é o prazo para un regreso?

O prazo para calquera retorno é de 30 días naturais desde a data de entrega.