Política de Privacidade

No marco do cumprimento da lexislación actual, recollida na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre protección de datos persoais (LOPD), cuxo propósito é garantir e protexer, no que se refire ao tratamento de datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais De persoas naturais, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informa aos usuarios de que os datos introducidos no formulario de contacto serán almacenados en ficheiros propiedade de SlowBasic.

Do mesmo xeito, SlowBasic mostra o seu compromiso de non destinar o seu contido a un propósito diferente para o que foron recollidos, garantindo a máxima confidencialidade e aplicación das medidas técnicas e de seguridade necesarias para evitar o acceso non autorizado a ela, segundo o establecido polas normativas actuais sobre asuntos en cuestións de asuntos de asuntos de asuntos de Protección de datos.

Dereito de acceso, rectificación e cancelación
O titular de datos ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Para exercer estes dereitos, os titulares de datos poden dirixir unha solicitude ao enderezo de contacto hello@slowbasic.com.

Difusión de información a terceiros
SlowBasic compromete a non vender ou transferir a información persoal recollida nos seus sitios web a outras entidades para o seu uso sen a súa aprobación expresa e ofrecerlle a oportunidade de exercer o seu dereito de cancelación e oposición comentada anteriormente.

ligazóns externas
Se o usuario opta por abandonar este sitio web a través de ligazóns a páxinas web que non pertencen a SlowBasic, non será responsable das políticas de privacidade dos devanditos sitios web.

Cuestións legais
Este é un sitio web que está suxeito a lei española. SlowBasic pode ter a información persoal proporcionada polo usuario sen o seu consentimento cando sexa requirida legalmente, ou actuar de boa fe sempre que sexa necesaria a acción para investigar ou protexer aos hóspedes, visitantes ou asociados de Slowbasic ou a bens da súa propiedade ( incluído este sitio web).

Cambios na Política de privacidade deste sitio web
SlowBasic pode incluír cambios na política de privacidade deste sitio web. Todos os cambios faranse á súa disposición neste sitio web, para manter o usuario informado.